Την κατάργηση της αλλαγής ώρας από το 2021, ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κάθε κράτος-μέλος θα αποφασίσει εάν θα υιοθετήσει το ψήφισμα και ποια ώρα επιθυμεί να κρατήσει, την χειμερινή ή την θερινή.

Ανέβηκε στις 27/03/2019 14:02