Κατάρρευση τμήματος υπό ανέγερση ξενοδοχείου της Hard Rock, στις ΗΠΑ

Ανέβηκε στις 13/10/2019 20:26