Εικόνες από τις περιοχές επιτήρησης στην περιοχή ευθύνης του Δ' Σώματος Στρατού

Ανέβηκε στις 07/03/2020 12:20