Κωνσταντίνος Φίλης: Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας ανησυχεί την Τουρκία

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας και οι προτεραιότητες ενίσχυσης.

Ανέβηκε στις 17/12/2020 20:41