Έρευνα του ΑΝΤ1: πως ελέγχονται όσοι κατέχουν θέσεις εξουσίας

Τα θεσμικά κενά, οι πολιτικές επιλογές και η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε πρόσωπα που δεν διαθέτουν ηθικό πλεονέκτημα.

Ανέβηκε στις 22/02/2021 19:29