Αύξηση στρατιωτικής θητείας στον Στρατό Ξηράς

Σε ποιες περιπτώσεις και για ποιες μονάδες προβλέπεται η τρίμηνη επέκταση της θητείας από τους 9 στυος 12 μήνες.

Ανέβηκε στις 05/03/2021 20:03

Περισσότερα επεισόδια